W dniu 08.03.2023r. odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, z okazji Dnia Kobiet oprócz poruszanych kwestii technicznych, uczciliśmy Panie obecne na spotkaniu.

Podczas spotkania podsumowano zeszło miesięczną dyskusję nt. wyłączników PWP, wskazując na możliwość prawną stosowania dopuszczenia jednostkowego zestawu PWP. Szczegóły dot. projektowania PWP zostały zawarte poradniku dla projektantów „Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu”, autorstwa Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Piotr Musielak.

Kol. Małgorzata Hoffner zwróciła się do zebranych z pytaniem o zainteresowanie szkolenia na ww. temat prowadzonego przez mgr inż. Juliana Wiatra. KT nr 2 wraz z ŁOIIB planują organizację takiego szkolenia.

Głównym tematem spotkania była kompensacja mocy biernej w instalacjach odbiorczych nn, podczas której dyskutowano m.in. o opłatach za ponadumowny pobór mocy biernych w zależności od taryf odbiorców. Ponadto przedyskutowano metody doboru oraz metody mocy biernej i wyższych harmonicznych.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w dn. 12.04.2023r. o godz. 16:15 w sali 202 w „domu technika”.

W dni. 08.02.2023r. odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, poza członkami Kolegium Sekcji, zebranie zaszczyciła duża grupa gości (głównie z Koła Terenowego nr 2).

Podczas spotkania poruszano problemy z którymi jako projektanci i wykonawcy instalacji elektrycznych członkowie Sekcji na codzień się mierzą

Głównym tematem dyskusji był PWP w obliczu zmian prawnych dotyczących krajowej certyfikacji wyrobów budowlanych oraz obowiązku wprowadzania do obrotu „przeciwpożarowego wyłącznika prądu”.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w dn. 08.03.2023r. o godz. 16:15 w sali 202 w „domu technika”.

W dni. 19.01.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Na spotkaniu dyskutowano na temat zmian legislacyjnych (m.in. nowelizacji Prawa Budowlanego) oraz przedstawiono plan działania sekcji na najbliższe 6 miesięcy.

Zarząd Koła Terenowego nr 1 pragnie serdecznie podziękować
wszystkim  członkom oraz sympatykom KT nr 1
za zaangażowanie i współpracę w 2022 roku.

Życzymy dalszych sukcesów i pomyślności
w Nowym 2023 Roku.

W dniu 01.12.2022 odbyło się wspólne spotkanie Wigilijne kół terenowych nr 1 i 2 oraz koła zakładowego PGE przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP, w restauracji Satyna.

Spotkanie umożliwiło w koleżeńskiej atmosferze złożyć  Bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia.

W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście, m. in. prezes Oddziału Łódzkiego SEP, dr inż. Przemysław Tabaka.

Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 oraz PGE Dystrybucja przy Oddziale Łódzkim SEP zapraszają koleżanki i kolegów swoich kół na WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 (czwartek) w sali  restauracji SATYNA przy pl. Komuny Paryskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Odpłatność wynosi 45zł za osobę z opłaconymi na bieżąco składkami SEP (za rok 2021 i poprzednie).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału Łódzkiego SEP do dnia 23 listopada 2022. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty.

Program techniczny zapewni firma LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, która specjalizuje się w profesjonalnych systemach oświetleniowych LED.

Serdecznie zapraszamy

Prezesi kół:

Terenowego nr 1 – Przemysław Urbanek

Terenowego nr 2 – Małgorzata Höffner

PGE Dystrybucja – Ewa Potańska.

 

W dniu 09.11.2022r. (środa) odbyło się comiesięczne otwarte zebranie Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Na zebraniu poruszono kwestie dot. bieżących aktywności Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, zarówno na szczeblu centralnym jak i łódzkim. Ponadto podczas zebrania dyskutowano o Przeciwpożarowych Wyłącznikach Prądu w obliczu  wymogu certyfikatu CNBOP całego układu PWP oraz dopuszczeniach jednostkowych układów PWP.

W zebraniu wzięli udział członkowie koła KT1 będący członkami Kolegium SIiUE.

Na zebraniu wyborczym, w dniu 09.03.2022r. w Łodzi, wybrano nowy zarząd koła kadencji na lata 2022-2026,wybierając:

  • Przemysława Urbanka na prezesa koła
  • Krzysztofa Kwiatosińskiego na sekretarza koła
  • Marka Szamockiego na skarbnika koła

Zarząd Koła Terenowego nr 1 pragnie serdecznie podziękować
wszystkim  członkom oraz sympatykom KT nr 1
za zaangażowanie i współpracę w 2019 roku.

Życzymy dalszych sukcesów i pomyślności
w Nowym 2020 Roku.

W dniu 20.12.2019 odbyło się wspólne spotkanie Wigilijne kół terenowych nr 1 i 2 przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP.

 

W ramach spotkania v-ce prezes Oddziału Łódzkiego SEP podsumował pracę OŁ w roku 2019 oraz poinformował o planach na rok 2020.

Spotkanie umożliwiło w koleżeńskiej atmosferze złożyć  Bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia.