Ogłaszamy terminy zebrań Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

przy KT nr 1 OŁ SEP w pierwszym kwartale 2020r.:

Styczeń – 08.01

Luty – 05.02

Marzec – 04.03

 

Zapraszamy na godzinę 16:15 na IVp „domu technika” wszystkich członków sekcji oraz gości.