Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 oraz PGE Dystrybucja przy Oddziale Łódzkim SEP zapraszają koleżanki i kolegów swoich kół na WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 (czwartek) w sali  restauracji SATYNA przy pl. Komuny Paryskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Odpłatność wynosi 45zł za osobę z opłaconymi na bieżąco składkami SEP (za rok 2021 i poprzednie).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału Łódzkiego SEP do dnia 23 listopada 2022. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty.

Program techniczny zapewni firma LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, która specjalizuje się w profesjonalnych systemach oświetleniowych LED.

Serdecznie zapraszamy

Prezesi kół:

Terenowego nr 1 – Przemysław Urbanek

Terenowego nr 2 – Małgorzata Höffner

PGE Dystrybucja – Ewa Potańska.