W dniu 09.11.2022r. (środa) odbyło się comiesięczne otwarte zebranie Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Na zebraniu poruszono kwestie dot. bieżących aktywności Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, zarówno na szczeblu centralnym jak i łódzkim. Ponadto podczas zebrania dyskutowano o Przeciwpożarowych Wyłącznikach Prądu w obliczu  wymogu certyfikatu CNBOP całego układu PWP oraz dopuszczeniach jednostkowych układów PWP.

W zebraniu wzięli udział członkowie koła KT1 będący członkami Kolegium SIiUE.