W dniu 08.03.2023r. odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, z okazji Dnia Kobiet oprócz poruszanych kwestii technicznych, uczciliśmy Panie obecne na spotkaniu.

Podczas spotkania podsumowano zeszło miesięczną dyskusję nt. wyłączników PWP, wskazując na możliwość prawną stosowania dopuszczenia jednostkowego zestawu PWP. Szczegóły dot. projektowania PWP zostały zawarte poradniku dla projektantów „Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu”, autorstwa Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Piotr Musielak.

Kol. Małgorzata Hoffner zwróciła się do zebranych z pytaniem o zainteresowanie szkolenia na ww. temat prowadzonego przez mgr inż. Juliana Wiatra. KT nr 2 wraz z ŁOIIB planują organizację takiego szkolenia.

Głównym tematem spotkania była kompensacja mocy biernej w instalacjach odbiorczych nn, podczas której dyskutowano m.in. o opłatach za ponadumowny pobór mocy biernych w zależności od taryf odbiorców. Ponadto przedyskutowano metody doboru oraz metody mocy biernej i wyższych harmonicznych.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w dn. 12.04.2023r. o godz. 16:15 w sali 202 w „domu technika”.