Andrzej

Na stronie Koła Terenowego nr 1 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich będą zamieszczane informacje dotyczące działalności Koła, informacje ze spotkań, odczytów itp.