Aktualności Koła

W dniu 01.12.2022 odbyło się wspólne spotkanie Wigilijne kół terenowych nr 1 i 2 oraz koła zakładowego PGE przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP, w restauracji Satyna.

Spotkanie umożliwiło w koleżeńskiej atmosferze złożyć  Bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia.

W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście, m. in. prezes Oddziału Łódzkiego SEP, dr inż. Przemysław Tabaka.

Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 oraz PGE Dystrybucja przy Oddziale Łódzkim SEP zapraszają koleżanki i kolegów swoich kół na WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 (czwartek) w sali  restauracji SATYNA przy pl. Komuny Paryskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Odpłatność wynosi 45zł za osobę z opłaconymi na bieżąco składkami SEP (za rok 2021 i poprzednie).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału Łódzkiego SEP do dnia 23 listopada 2022. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty.

Program techniczny zapewni firma LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, która specjalizuje się w profesjonalnych systemach oświetleniowych LED.

Serdecznie zapraszamy

Prezesi kół:

Terenowego nr 1 – Przemysław Urbanek

Terenowego nr 2 – Małgorzata Höffner

PGE Dystrybucja – Ewa Potańska.

 

W dniu 09.11.2022r. (środa) odbyło się comiesięczne otwarte zebranie Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Na zebraniu poruszono kwestie dot. bieżących aktywności Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, zarówno na szczeblu centralnym jak i łódzkim. Ponadto podczas zebrania dyskutowano o Przeciwpożarowych Wyłącznikach Prądu w obliczu  wymogu certyfikatu CNBOP całego układu PWP oraz dopuszczeniach jednostkowych układów PWP.

W zebraniu wzięli udział członkowie koła KT1 będący członkami Kolegium SIiUE.

Na zebraniu wyborczym, w dniu 09.03.2022r. w Łodzi, wybrano nowy zarząd koła kadencji na lata 2022-2026,wybierając:

  • Przemysława Urbanka na prezesa koła
  • Krzysztofa Kwiatosińskiego na sekretarza koła
  • Marka Szamockiego na skarbnika koła

Zarząd Koła Terenowego nr 1 pragnie serdecznie podziękować
wszystkim  członkom oraz sympatykom KT nr 1
za zaangażowanie i współpracę w 2019 roku.

Życzymy dalszych sukcesów i pomyślności
w Nowym 2020 Roku.

W dniu 20.12.2019 odbyło się wspólne spotkanie Wigilijne kół terenowych nr 1 i 2 przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP.

 

W ramach spotkania v-ce prezes Oddziału Łódzkiego SEP podsumował pracę OŁ w roku 2019 oraz poinformował o planach na rok 2020.

Spotkanie umożliwiło w koleżeńskiej atmosferze złożyć  Bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia.

 

 

W dniu 20.12.2019r. o godzinie 17:00 w pok. nr 202 w „domu technika”, odbędzie się wspólne spotkanie wigilijne Koł Terenowych nr 1 i 2.

Wszystkich członków obu kół serdecznie zapraszamy.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 10.12.2019 do biura OŁ SEP.

UWAGA:
Z racji ograniczonej liczby miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń.

W dniu 05.12.2019r. o godzinie 14:15 w auli E2 bud. A10 Politechniki Łódzkiej, odbyło się spotkanie z przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Koła Terenowego nr 1 oraz Studenckiego Koła SEP przy PŁ.

Na spotkaniu studentom przedstawiono, kto może starać się o uprawnienia oraz jaka jest droga formalna do uzyskania uprawnień budowlanych. Na zakończenie spotkania studenci zostali zachęceni do wstępowania w szeregi KT nr 1 po zakończeniu edukacji.

 

Ogłaszamy terminy zebrań Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

przy KT nr 1 OŁ SEP w pierwszym kwartale 2020r.:

Styczeń – 08.01

Luty – 05.02

Marzec – 04.03

 

Zapraszamy na godzinę 16:15 na IVp „domu technika” wszystkich członków sekcji oraz gości.

 

Na zebraniu wyborczym, w dniu 14.03.2019r. w Łodzi, wybrano nowy zarząd koła, wybierając:

  • Przemysława Urbanka na prezesa koła
  • Krzysztofa Kwiatosińskiego na członka zarządu koła
  • Bronisława Hauzera na członka zarządu koła