Przemysław Urbanek – Prezes Koła
Krzysztof Kwiatosiński – członek Zarządu Koła
Marek Szamocki – członek Zarządu Koła