W dniu 05.12.2019r. o godzinie 14:15 w auli E2 bud. A10 Politechniki Łódzkiej, odbyło się spotkanie z przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Koła Terenowego nr 1 oraz Studenckiego Koła SEP przy PŁ.

Na spotkaniu studentom przedstawiono, kto może starać się o uprawnienia oraz jaka jest droga formalna do uzyskania uprawnień budowlanych. Na zakończenie spotkania studenci zostali zachęceni do wstępowania w szeregi KT nr 1 po zakończeniu edukacji.